Lärbro Hembygdsförening

En förening för alla

Köpa Sockenboken?


"Lärbro - Sekler vi minns"
kommer att säljas vid de större evenemang som anordnas i socknen.
Redaktionsgruppen har böcker till försäljning.
Kontakta:
Hans-Ove Hellström, Lärbro Stora Hammars 0498-225265
Kristine Skottling, Fleringe Bläse 0498-225000
Rolf Harlevi, Visby Broväg 0498-278161
Maj Wennerdahl, Väte Gräne 0498-246101
Staffan Jogmar, Lärbro Nyhamn 0498-227153
Ordf Hembygdsföreningen
Clary Winberg Lindblom, Granvägen 5 0498-225525

Evenemang

Här hittar ni de evenemang som kommer under 2016.

LÄRBRO KRIGSSJUKHUSMUSEUM Öppettider för sommaren 2016 meddelas senare Bokning av grupper samt förfrågningar om öppettider hänvisas till Grannen AB: tfn 0498-225030.

 • 23 april Vårstädning vid Barläst. Samling kl 0930. Föreningen bjuder på korv och läsk. Medtag kaffekorg. Räfsor finns.
 • 23 april Fagning vid Valles Torp. Samling kl 0930. Föreningen bjuder på korv och läsk. Medtag kaffekorg.
 • 23-24 april Fagning Hammarsänget. Föreningen bjuder på korv och dricka. Medtag kaffekorg och räfsa (några finns).
 • 6 juni Cykelutflykt start klockan 18.00 vid Helheten. Färden går över Hide till Barläst.
 • 30 april Fagning vid Hångers. Samling kl 0930. Föreningen bjuder på korv och läsk. Medtag kaffekorg. Räfsor finns.
 • 24 juni Midsommarfirande med klädning och resande av midsommarstång i Lärbro Centrum. Medtag kaffekorg och blomster, löv och övrigt finns på plats. Föreningen bjuder barnen på glass.
 • 1-2 juli Hembygdsfirande vid Roma Kungsgård. Gotlands Hembygdsförbund fyller 80 år.
 • 14 juli Spelmanskväll vid Barläst kl 1900.
 • 23 juli Slåtter Hammarsänget. Samling 0900.
 • 30 juli Grillfesten på Barläst.
 • 30 okt Kaffikalas i Korsbygården. Meddela Eivor Pettersson om du vill baka till kalaset.
 • 11 dec Luciafirande i Lärbro Kyrka. Ett samarrangemang med Lärbro Skola och församlingen.
 • 15 jan 2017 Grötfest. (1800) Samarrangemang med församlingen
 • 26 mars 2017 Årsmöte
Styrelsen

Styrelsen

Vilka är vi?

Läs det senaste protokollet HÄR

Styrelse

Ordförande Clary Winberg
Telefon 0498-225525,070-4876501
Email: clary.winberg@hotmail.com
Vice Ordf Ragnar Wuscha
Telefon 070-7555977
Sekreterare Rosita Larsson
Telefon 0498-225546
Email: rosita.pettersson@spray.se
Kassör Julia Levin
Telefon 072-7358533
Email: julia.levin@outlook.com
Ledamot Sandra Gardelin
Telefon 0498-225526
Ledamot Kent Johansson
Telefon 073-0496104
Ledamot Birgitta Nordlander
Telefon 0498-225339

Funktionärer

Valberedning Gardell Sture 225102
Thomsen Eva 225712
Dahlberg Christina
Nordin Gunnar
Revisorer Andersson Birger
Östman Hans 225105
Suppleant Jansson Gunnar 225194
Materielansvarig Wikström Peter 070-6028263
Webbansvarig Julia Levin 072 - 735 85 33

Komitteér

Hellström Hans-Ove 225265 Sammankallande område
Nordberg Kjell 271806
Lindblom Berth 225628
Nyström, Caj 225794
Eriksson Per-Olof 225767
Hammerin Bengt 225582
Söderstrand Sören 225331
Söderström Per-Ove 225525 Sammankallande
Andersson Roger 225137
Wärting Emil 225430
Hammerin Bengt 225582
Grefberg Torsten 225103
Hansson Arne
Svensson Enar 225285
Nordin Gunnar 225507
Wuscha Ragnar
Östman Hans 070-8854495 Sammankallande
Östman Leni 225147
Pettersson Maj-Britt 225117
Pettersson Nils-Erik 225117
Thomsen Hans 225712
Thomsen Eva 225712
Gardell Kerstin 225102
Gardell Sture 225102
Skottling Kristine 225000
Skottling Folke 225000
Östervall Barbro 225429 Sammankallande
Ahlqvist Kerstin 225517
Larsson Mariana
Larsson Daisy och Einar
Nordin Annika
Eriksson Per-Olof 225767 Ängsfogde
Söderström Per-Ove 225525
Eriksson Nils-Olof 225029
Lindblom Berth 225628
Joelsson Sören 073-8059328 Sammankallande
fest/grillfest Freiman Carina 070-5189897
Holmgren Susanna
Winje Per-Olof 225733, 070-5114660
Hammerin Bengt 225582
Wärting Emil
Larsson Rosita
Svensson Einar
Lindström Ulrika Sammankallande
Larsson Enar 225290
Larsson Daisy 225290
Svantesson Sven-Ingemund
Svantesson Marianne
Östman Leni 225147
Eriksson Nils-Olof 225029 Sammankallande
Grefberg Torsten 225103
von Corswant Carl 225558
Pettersson Eivor Sammankallande
Larsson Mariana 070-8890682
Björklund Gunhild 225185
Eriksson Ann-Britt 225566
Thomsen Eva o Hans Sammankallande
Rosvall Marita
Karlsson/Klint Bert-Inge o Anna
Ringqvist/Hedberg Yvonne o Jan
Winberg Clary 225525 Sammankallande
Larsson Niclas 225043
Gardelin Sandra 225526
Andersson Roger 225137
Hellström Hans-Ove 225265
Söderström Per-Ove 225525
Grefberg Torsten 225103 Sammankallande
Grefberg Ingrid 225103
Karlsson Renée 225067
Karlsson Gunnar 225067
Hägbom Kajsa 225475
Pettersson Jörgen 225475
Wennerdahl Maj 246161
Hellström Hans-Ove 225265
Engström Inge 225630
Bjurquist Jim
Eriksson Ann-Britt Sammankallande
Olsson Berit

Vill du också bli medlem i hembygdsföreningen?

Kontakta oss redan idag

Medlemskap

För att kunna genomföra aktiviteter samt bibehålla våra åtaganden med underhåll av Hångers, Kaplanstugan, Hammarsänget, Barläst mm så är ett stort engagemang från socknens innevånare en god förutsättning för att lyckas nå det målet.

Du har även en chans att få delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Anmäl gärna ditt intresse för medverkan i någon av de kommittéer som vi har.

Ofta framförs att man inte är med i föreningen på grund av tidsbrist. Vi skulle dock vara mycket tacksamt om du ändå ville stödja hembygden genom att teckna ett medlemskap och vi vädjar om detta till såväl åretruntboende som sommarboende.

Medlemsavgiften är 100 kronor. För familjemedlemskap 150kronor.

Hembygdsföreningens postgironummer: 94186-4

Skriv på inbetalningskortet:

• ditt (ert) namn och

• din (er) adress

• telefonnummer

• e-mailadress (genom e-post så kan vi snabbt och billigt nå ut med information).

• eventuellt en intresseanmälan till någon kommitté

För dig som redan betalt medlemsavgiften och vill komplettera vissa uppgifter enligt ovan, eller i övrigt har frågor kring medlemskap, ring kassören Julia Levin, telefon telefon 072-7358533 eller kontakta Lärbro hembygdsförening.Hembygdsföreningen

har en lång historia

Historik

Lärbro Hembygdsförening bildades 1982 och omfattar i dag ca 400 medlemmar.
Anledningen till föreningens bildande var ursprungligen ett omtvistat fastighetsärende.
Under åren som gått har föreningen genomfört ett antal stora projekt.
Tjärbränning vid Vikers pågick ett par år efter föreningens bildande.
Man har iståndsatt Kaplanstugan, en byggnad vid Rangvide från1600-talet - byggnaden var bostad åt kaplanen (hjälpprästen). Kring fastigheten har en bandtun samt en grind uppsatts. Föreningen har Servitut på del av området.
Väderkvarnen vid Takstens har renoverats.
Föreningsmedlemmar har byggt upp den helt raserade ladugården vid Båtsman Valles torp. Torpet, som är i privat ägo, är intakt vad gäller byggnader och marktillhörighet. Hembygdsföreningen har genom kontrakt viss nyttjanderätt på ladugård och tomt.
Vid Hångers källa har stentun, grind, flaggstång och toalett satt upp.
Skyltar har satts upp vid koleragravarna från 1854 vid Kajlungs och Barläst.
Ytterligare en bandtun har satts upp intill väg 148 på den historiska platsen Röcklinge backe.
Den första juli 2002 överlämnades det gamla kalkbruksområdet vid Barläst som gåva till Lärbro hembygdsförening av det i Bryssel belägna familjeföretaget Eurolime. Området innehåller 3 kalkugnar från 1600-1800-talet, kalklador och baskista (se Barläst). I donationen ingick även den mark som tillhör det gamla industriområdet.
År 2007 invigdes Lärbro Krigssjukhus museum vilket upprättats av Lärbro Hembygdsförening. För detta initiativ erhöll föreningen Gotlands Kommuns kulturpris 2007.
2007 överlämnade Gotlands arbetarekommun Strandängens festplast som gåva till föreningen.
2010 inköpte föreningen en barack och 6 förrådsbyggnader vilka byggdes i samband med att Lärbro Krigssjukhus uppfördes. Denna del av det gamla lägret stod annars inför risken att rivas eller försäljas.
Övriga insatser och arrangemang som gjorts under åren: Julmarknaden, minnesutställningar, medeltidsspel, midsommarfirande och valborgsmässofirande, hembygdsfester, konserter mm.
Ordföranden i föreningen Sixten Ahlqvist 1982 - 1986
Gunnar Ahlqvist 1987 - 1990
Barbro Ahlqvist 1990 - 2002
Hans-Ove Hellström 2003 - 2007
Berth Lindblom 2008 - 2015
Clary Winberg 2016 -