En av Gotlands nordligare socknar och har i sig en rik historia, liksom resten utav ön. Lärbro har sitt ursprung ifrån svensk medeltid och består till mestadels utav odlingsbygd omgiven utav ett vidsträckt skogsområde och har en befolkning på omkring strax under 1100 invånare. År 2015 så valdes socknen till ”Årets Socken” på Gotland, med motiveringen:

“En blomstrande källa och sprudlande socken som med sina föreningar och eldsjälar bevarar dåtid och påverkar framtid. Lärbro har besökare från hela ön både vår och höst genom salong och marknad. Från Korsby kan du köra åt norr eller söder, åt öst eller väst och sen i ring. Vi tror ni är på G, och nu vill vi se, vad ni mer har att ge.”

Lärbro har även ett starkt historiskt arv, med flertalet olika depå – och silverfynd från vikingatiden med över 20 större fynd som blivit berömda. Allt från silvermynt, armringar och ringspännen till och andra diverse smycket har ingått i fyndigheterna. Mestadels så har mynten varit arabiska och skvallrar om Gotlands rika handelshistoria, samt nödvändigheten att gräva ner sina rikedomar för att skydda dom från skatteindrivare, invaderande styrkor och sjörövare. Många medeltidshistoriker kommer för att besöka Lärbro och besöka olika fornlämningar, kyrkan och Röcklingerbacke som även kallats för Brunbacke. Kreativa historiker har även tagit sig itu med att spela upp slaget vid Röcklingerbacke i modern tid vilket i sig lockar många turister till publiken.

Slaget vid Röcklingerbacke skedde som tidigare nämnt år 1313 då konung Birger Magnusson, äldste son till Magnus Ladulås och barnbarn till självaste Birger Jarl, landsteg på Gotlands nordliga del för att med sina trupper tvinga befolkningen till högre skatter. Detta låg inte gutarna väl till mods och en bondehär samlades raskt ihop för att möta den invaderande hären. Slaget lär ha varit blodigt och utdraget, men i slutändan så drev bondehären Magnusson tillbaka och förhindrade fler trupper från att attackera. Enligt lokal sägen så skall allt det blod som spilldes mellan gutar och soldater färgat Röcklingerbacke brun när det torkade och var lång tid även känd som Brunbacke. 1913 så restes en minnessten till minne utav slaget 300 år tidigare och bär inskriften: ”Här slogo gutarna Birger Sveakonung år 1313 – Stenen restes 1913.” Enligt obekräftade källor lär även gutarna någon gång under slaget ha tillfångatagit konungen men det är inte helt klart ifall detta faktiskt kan ha skett eller bara är en hörsägen som vuxit över åren.

Vad som dock är säkert är att slaget markerade ännu en i raden utav misslyckade offensiver för Birger Magnusson på Gotland, hans försök till att tvinga gutarna till högre skatter krossades sedermera utanför Visby och tack vare motståndet från Hansas så fick man ge upp försöket till att sko sig på ortens befolkning. Dessvärre så blir slaget ofta förbisett när historieforskare målar upp en större bild utav öns historia. Birger Magnusson själv hade ju ett väldigt aktivt liv som kantades utav större händelser så som andra brödrastriden och Håtunaleken, Nyköpings gästabud och den så kallade Kung Birgers hämnd innan han avsattes 1318 innan han avled den 31 maj, 1321.